การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าที่มีสต๊อกออกจากคลังสินค้าในวันเดียวกัน* หรือตามวันที่คุณต้องการ

สิ่งนี้คืออะไร

สินค้าถูกส่งออกจากคลังสินค้าภายในวันดียวกันกับวันที่สั่งสินค้า(Same Day Dispatch)* หรือสามารถกำหนดวันที่ต้องการจัดส่งได้ล่วงหน้าภายใน 12 เดือน

  • สินค้าถูกส่งออกจากคลังสินค้าในวันเดียวกันกับวันที่สั่งสินค้า*: เมื่อคุณสั่งสินค้าก่อนเวลา 15:30 น. กรณีหลังจากเวลา 15:30 น. สินค้าจะถูกจัดส่งออกในวันทำการถัดไป


การดำเนินการนี้จะช่วยฉันได้อย่างไร
  

  • ประหยัดเงิน*: การจัดส่งสินค้าที่มีสต๊อกออกจากคลังสินค้าในวันเดียวกันไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  • ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ: รับสินค้าได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • วางใจได้: เพราะคุณรู้ว่าจะได้รับสินค้าตรงเวลา
  • ช่วยบริหารเวลา: เพราะคุณมั่นใจว่าสินค้าจะมาถึงในเวลาที่คุณต้องการ


เลือกตัวเลือกการจัดส่งที่คุณต้องการเมื่อคุณสั่งสินค้า

*อาจมีข้อจำกัดบางอย่าง

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.