การคืนสินค้า

เพียงส่งคืนเราภายใน 30 วัน

สิ่งนี้คืออะไร

MANI4 ต้องการให้คุณมีความสุขและพึงพอใจอย่างเต็มที่ในทุกๆ สิ่งที่คุณซื้อจากเรา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเสนอรับประกันการคืนสินค้า

ถ้าคุณไม่พอใจสินค้าที่คุณซื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถส่งสินค้านั้นกลับคืนมาให้เรา ในสภาพและการบรรจุหีบห่อแบบเดิมภายใน 30 วัน* นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ เราจะเปลี่ยนสินค้าหรือให้เครดิตคืนในบัญชีของคุณ

  

ฉันต้องทำอย่างไร

  • ล็อกอิน
  • ไปที่บัญชีของฉัน
  • เลือกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจากประวัติคำสั่งซื้อของคุณ
  • เลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งคืนจากรายการโดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งคืนสินค้า"

  

ฉันต้องส่งสินค้าที่ต้องการคืนไปที่ไหน

โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้บรรจุสินค้าลงในหีบห่อแบบเดิม และผนึกอย่างแน่นหนา รวมถึงติดป้ายฉลากไว้อย่างชัดเจน

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหัวข้อ 12 "การยกเลิกและส่งคืนสินค้า" ในเงื่อนไขการขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจดูให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับการบรรจุอย่างแน่นหนา ติดฉลาก และขนส่งตามข้อบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุที่เป็นอันตราย)

  

ถ้าคุณต้องการส่งสินค้าคืนตอนนี้

โทรศัพท์หาเราที่หมายเลข +662 119 5122

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.