วิธีการชำระเงินค่าสินค้า / Payment Instructions

คุณสามารถชำระค่าสินค้าให้กับ หจก.แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย


 ตามรายละเอียดด้านล่าง / You can make a payment for your order(s) to MANI4 Enginering and Supply with the following information:


1. โอนเงินผ่านทาง Online Banking ตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง / Kindly transfer your payment to the MANI4 Bank Account as follows:

1.1  โอนผ่านรหัสพร้อมเพย์หมายเลข “-” / PromptPay account number “-”     
1.2โอนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง / Transfer to our Krungsri Bank account by following details;


Account Name :
หจก.แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
 / MANI4 Engineering and Supply
Bank Name:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Address :สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 / 968 Rama IV Rd., Silom Bankrak BKK 10500
Account No :665-1-073111
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.