3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่
3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่
3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่

3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่

Tags
หน้ากาก3M, หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่, 3M, 7502, หน้ากากซิลิโคนครึ่งหน้า, หน้ากากครึ่งหน้า, หน้ากากกันสารเคมี
3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่, ขนาดกลาง, ซิลิโคน

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่ รุ่น 3M 7500 ซีรีส์ ทำจากซิลิโคนอย่างดี เพื่อช่วยเพิ่มความสบายและให้ความทนทานในการปกป้องระบบทางเดินหายใจ มี 3M Cool Flow Valve ช่วยให้หายใจได้ง่ายขึ้นและสามารถลดความร้อนและความชื้นที่สะสมอยู่ด้านใน เพื่อความรู้สึกแห้งและเย็นสบาย


THB1,390.00

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.