3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่
3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่
3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่

3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่

3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่, ขนาดกลาง, ซิลิโคน

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองคู่ รุ่น 3M 7500 ซีรีส์ ทำจากซิลิโคนอย่างดี เพื่อช่วยเพิ่มความสบายและให้ความทนทานในการปกป้องระบบทางเดินหายใจ มี 3M Cool Flow Valve ช่วยให้หายใจได้ง่ายขึ้นและสามารถลดความร้อนและความชื้นที่สะสมอยู่ด้านใน เพื่อความรู้สึกแห้งและเย็นสบาย


THB1,390.00

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.