Fluke 805 Vibration Meter
Fluke 805 Vibration Meter
Fluke 805 Vibration Meter
Fluke 805 Vibration Meter

Fluke 805 Vibration Meter

Tags
FLUKE, bearing meter, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, vibration meter, vibration pen, เครื่องวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร, Fluke 805 Vibration Meter
เครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805 จะวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดยรวมการสั่นของลูกปืนและอุณหภูมิพร้อมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจวัดซ้ำได้อุปกรณ์จึงใช้เซ็นเซอร์นวัตกรรมใหม่ที่ตรวจสอบแรงที่กระทำกับปลายปากกาก่อนเริ่มการวัดการสั่นสะเทือน
THB71,840.00

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.